Австрия

Отличителна черта в георгафската характеристика на тази малка централноевропейска страна са Източните Алпи, които заемат 2/3 от територията на страната и се отличават с високите ридове и дълбоки долини, и разбира се река Дунав. Единствената голяма европейска река, течаща на изток. Тя извира от Германия и се влива в Черно море, минавайки през територията на 10 държави. Най-високият връх в австрийските Алпи е Грослокнер, висок 3 798 м.  

Изберете Вашата дестинация: