Германия

Германия е най-голямата икономика в Европа и е една от водещите икономически сили в света. Федералната република заема четвърто място по брутен вътрешен продукт в номинално изражение и пето по паритет на покупателната способност. Страната е най-големият износител и вторият по големина вносител на стоки в света. В редица области на науката и техниката Германия заема водеща позиция. Простира се от Алпите на юг до бреговете на Северно и Балтийско море на север.