Испания

Кралство Испания се намира на Иберийския полуостров. С площ от 504 645 км², Испания е четвъртата по големина държава в Европа след Русия, Украйна и Франция и втора в Европейския съюз. Животинският и растителен свят са най-разнообразните в Европа, тъй като държавата попада в рамките на три климатични пояса – умерен, субтропичен и тропичен.