Франция

Франция се нарежда на 41-во място по големина в света и на 3-то в Европа след Русия и Украйна. Главната й отличителна характеристика от другите европейски страни е нейният излаз на Атлантическия океан и на Средиземно море. Франция има петата най-силна икономика в света. Разнообразният климат оказва влияние върху специализацията на селското стопанство, като заема водещо място в Европа по производството на пшеница, мляко, месо, картофи. Световноизвестни са френските вина, мебели, порцеланови, бижутерийни и парфюмерийни изделия. Развити са още автомобилостроенето, корабо и самолетостроенето.