За нас

Научете повече

Кои сме ние

      Автогара Пазарджик се намира в южната част на града, на ул."Христо Касапвелев"№5. Модерното съоръжение е построено по проект на община Пазарджик и "Тролейбусен транспорт – Пазарджик" АД през 2014 година. Автогарата представлява цялостен и модерен транспортен комплекс, отговарящ на съвременните изисквания за подобен тип обществена сграда. Освен в близост до ЖП гарата, съоръжението ще е основна връзка и с изграждащия се Западен околовръстен път, което е преимущество в транпортната мрежа на областния център.

     Двуетажната сграда е с обща застроена разгърната площ от над 860 кв. метра. Всички помещения са напълно климатизирани. На първия етаж са разположени билетен център, гише за информационно обслужване, чакалня, багажно отделение, стая за майки с деца, гише за кредитни услуги и плащане на битови сметки. На етажа има още магазин, банкомат, осем тоалетни, както и санитарен възел за хора с увреждания. 
 
     На разположение на пътниците за текуща информация, относно разписанията на автобусните линии, фирмите превозвачи, цените на билетите по различните маршрути, са билетните каси, диспечерски център и електронно информационно табло. Данните на електронното табло за информация се обновяват непрекъснато.  

     На втория етаж, за удобство на посетителите, изчакващи автобусите по съответните направления е разположен кафе-ресторант, с две тераси, разкриващи атрактивна гледка към града, както и към парка на автогаровия комплекс с живописния фонтан. На втория етаж се намират и административните офиси на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик”АД. Конструкцията на модерната сграда е монолитна – стоманобетонова. Главен проектант е пазарджишкият архитект Димитър Боюклиев. Инвестицията е на стойност над 1 млн. лв.

    В началото на 2015 година Димитър Боюклиев получи наградата на в-к "Строителство и имоти" в категория "Архитектурен дебют" именно за проекта на сградата на Автогара Пазарджик, а изпълнителят на строежа "Заводски строежи ПС – Пазарджик"АД получи приза "Сграда на публиката" в традиционната класация "Сграда на годината", организирана от Регионалното представителство на Камарата на строителите в Пазарджик.

    Автогаровият комплекс е оборудван с охранителни камери. Изградени са осем сектора за отпътуване на автобусите по над 200 направления, в общината, областта, страната и чужбина. Цялостната ни концепция е насочена преди всичко към подобряване на условията на пътуващите.

Какво предлагаме

      Освен достъпната среда, Автогара Пазарджик ви осигурява седем каси за билети за страната и чужбина, в климатизирана чакалня. За улеснение на пътуващите, плащането може да се извърши освен в брой и с дебитна или кредитна карта. За вашия удобен и приятен престой сме осигурили още – възможност за съхраняване на багажа ви, безплатен безжичен интернет достъп, банкомат, електронно информационно табло с непрекъснато обновяваща се информация, както и стая за семействата с малки деца. На ваше разположение е още безплатна библиотека – една прекрасна възможност за запълните своето време, докато чакате автобуса си! Не ви се чете – тогава заповядайте в нашето заведение, разположено на втория етаж, където в приятна и уютна атмосфера ще можете да изпиете чаша ароматно кафе или да хапнете нещо вкусно! В горещите летни дни, изберете къде да прекарате времето си докато чакате автобуса – в климатизираната чакалня или отвън в красивия ни парк, покрай освежаващите пръски на фонтана!     

 

 

 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК” АД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АВТОГАРОВИ УСЛУГИ

1. "ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК" АД Пазарджик, с административен адрес гр. Пазарджик, ул."Цар Иван Шишман"№7 и адрес на управление гр. Пазарджик, ул.”Христо Касапвелев”№5,  ЕИК – 201552200, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ – Михаил Янков Фолев, наричано по-долу СОБСТВЕНИК на Автогара Пазарджик, предлага комплексни автогарови услуги на лицензирани ПРЕВОЗВАЧИ (наричани по-долу само “ПРЕВОЗВАЧ”), на които е възложено с договори обслужването на автобусни линии, в чийто маршрут се включва Автогара Пазарджик.

2. За пътниците на ПРЕВОЗВАЧА, СОБСТВЕНИКЪТ на Автогара Пазарджик се задължава да осигури:

 • приемна сграда за обслужване на пътниците, като в тази връзка осигурява ежедневно почистване и поддръжка, в съответствие с нормативните изисквания към обществени сгради и транспортни съоръжения;
 • маркировки за безопасност, контрол на достъпа на транспортните средства до секторите;
 • чакалня с отопление и осигурени места за сядане;
 • охрана на обществено достъпните зали и съоръжения;
 • тоалетни;
 • информационно гише за безплатно информационно обслужване на пътниците, информация на гише и по телефон за разписанията на регистрираните Превозвачи, цени на билетите и сектора на тръгване на автобуса;
 • помещение за приемане и съхраняване на багаж;
 • звукова информация в района на автогарата за часа на тръгване, сектора и направлението за отпътуващите автобуси;
 • осигурен подход и свободен достъп за движение на инвалидни колички на територията на автогарата

 3. За ПРЕВОЗВАЧА и неговите пътници СОБСТВЕНИКЪТ на Автогара Пазарджик се задължава да осигури съгласно нормативно установените изисквания за управление на автогаровите комплекси:

 •   информационно табло в залата за пътници с актуално разписание на тръгващите автобуси за регистрираните в автогарата Превозвачи.

4. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да осигури на ПРЕВОЗВАЧА, ползващ автогарата:

 •   обслужване съгласно Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта, включително при необходимост изготвяне на месечни справки до общините – възложители на транспортната услуга „линеен превоз” от и до автогарата. Контрол и отчетност по изпълнение на разписанията;
 •  оборудван с навес сектор по направление на пътуването за качване на пътниците до 10 минути преди потегляне;
 •   заверка на пътния лист от длъжностното лице от автогарата, което вписва във водения от автогарата дневник фактическото време на пристигане и/или тръгване на автобуса. В края на работния ден/смяна длъжностното лице записва името си и се подписва под нанесените данни за изпълнените курсове;
 •   при наличие на достатъчен капацитет на Автогара Пазарджик да предоставя обособена територия за престой на автобусите над 15 минути срещу заплащане, съгласно вече сключен договор за автогарови услуги;
 •   при наличие на достатъчен капацитет да предоставя срещу заплащане охраняем паркинг за времето на пребиваване на автобуса в района на автогарата.  

5. ПРЕВОЗВАЧА се задължава да спазва установения ред на Автогара Пазарджик, а именно:

 • да предоставя на СОБСТВЕНИКА маршрутното разписание на съответната автобусна линия, която обслужва;
 • водачите на автобусите на ПРЕВОЗВАЧА своевременно да предоставят на длъжностното лице пътния лист при всяко пристигане и тръгване от автогарата;
 • водачите на автобусите на ПРЕВОЗВАЧА да информират дежурния диспечер за установяване на автобуса на сектор 10 минути преди часа на тръгване;
 • движение на автобуса със скорост до 5 км/ ч по установен ред;
 • установяване на автобуса точно и навреме на указания в договора сектор;
 •  при едновременно потегляне от секторите, предимството се осъществява по реда на секторите;
 • да поддържа чистотата в района на Автогара Пазарджик, като измиването, почистването и ремонта на превозните средства да се извършва само на указаните за това места;
 • да не замърсява района на автогарата с опасни материали, като абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване, предпазни облекла, маслени филтри, моторни и смазочни масла, спирачни и антифризни течности, оловни акумулаторни батерии, флуоресцентни тръби, опаковки, съдържащи остатъци от горепосочените материали и течности, като изхвърлянето им да става на определените от СОБСТВЕНИКА места за това.
 •  качване на пътниците само от съответните сектори;
 • да не паркира автобусите си в районите около входните и изходни бариери;
 • да изпълнява всеки курс с не повече от един автобус, освен при случаите на чл. 16б от Наредба 2 от 15.03.2002г на Министерството на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси;
 • да не възпрепятства работата на другите Превозвачи;
 • да информира писмено ръководството на автогарата за всички изменения в разписания, цени на билети и други свързани с договора за ползване на автогарови услуги.

6.1. СОБСТВЕНИКА на Автогара Пазарджик си запазва правото да изменя настоящите общи условия, като съгласно чл.16 от ЗЗД, изпраща на ПРЕВОЗВАЧА, писмено уведомление, към което прилага измененията на общите условия и му дава 7-дневен срок да заяви, дали отхвърля същите.

6.2. Изменението на общите условия има сила за ПРЕВОЗВАЧА, ако в дадения му с уведомлението 7-дневен срок не заяви, че отхвърля измененията.

7. За неуредените в общите условия въпроси се прилагат нормите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  

 

Задължителни условия, на които трябва да отговарят превозвачите:

• Да имат валиден лиценз за превоз на пътници

• Да имат действащи маршрутни разписания с начална, крайна или междинна спирка – Автогара – Пазарджик

• Да имат валиден списък на автобусите, които ще влизат на територията на Автогара – Пазарджик

• Да имат действащ ценоразпис, отразяващ цените на билетите до всяка една точка от маршрутните разписания

 

 

 

 

Нашите партньори
     
ЕТ Анжел Г Горан Каменов Девин ул."Гранит"1
Арда Тур ЕООД Хасково бул."Съединение"45
Г.Иванов Рино Роид / Георг  Хасково ул."Светлина"2
СП-Рачич сие СД Войводино  комплекс Рачич 
Попов – ГМ ЕООД  Гоце Делчев ул."Полковник Дрангов"7
Кричим Експрес ООД Кричим ул."Търговска"44
Тителина Травел ЕООД Пловдив  ул."Младежка"22
Струма 11 ООД Благоевград с. Бело поле 
Автобусен тр – рт Пещера  Пещера ул."Михаил Такев"158
Еди Турс ЕООД с. Брани поле  ул."Рожен"9
Юнион Ивкони ООД София  ул."Цар Иван Шишман"17
Деян Александър ЕООД Панагюрище ул."Панайот Волов"1
Турист сервиз Холдинг АД София жк"Бъкстон", бл.14 д 
Роли 60 ЕООД Доспат ул."Тракия" – автогара 
Чепино Автотранспорт ЕООД Велинград  кв."Индустриален"
Еколес 83 ЕООД Семчиново ул."26-та"8
Автобусен тр – рт Септември Септември ул."Ал. Стамболийски"37А 
Амигосбус ЕООД Нови Искър ул."Еделвайс"4